TRANSPORT AK ITILIZASYON TÈ

Okeechobee Blvd & SR 7 Etid koridò multimodal la pral idantifye opòtinite transpò ak itilizasyon tè atravè kowòdinasyon ak entèraksyon avèk biznis yo, piblik la ak lòt ajans gouvènman enpòtan yo. Rezilta etid ki gen rapò ak transpò ak konsèp itilizasyon tè yo pral pataje sou paj entènèt sa a pandan tout pwosesis etid la.

Patisipe!

Evènman

Kontak Info

Photo Aug 11, 12 46 42 PM.jpg

VIN BONN!