Patisipe!

Virtual Workshop

Survey

Map Kòmantè

Evènman

Kontak Info

MULTIMODAL TRANSPORT

Okeechobee Blvd & SR 7 Etid koridò multimodal la gen ladan yon analiz transpò piblik ak wout pou sèt altènativ sa yo:

(...)

 1. Pa gen-bati / Pa gen-aksyon

 2. Otobis sikilasyon melanje ak arè limite

 3. Aksè ak Transpò Biznis (BAT) liy twotwa yo

 4. Sant-platfòm dedye-liy Otobis Rapid Transit (BRT)

 5. Curbside dedye-liy BRT

 6. Sant-platfòm dedye-liy Light Rail Transit (LRT)

 7. Elevasyon klas separe LRT

(...)

Eleman teknik sa yo pral fèt pandan tout pwosesis etid la:

(...)

 • Evalyasyon anviwònman an

 • Evalyasyon altènativ konsèp

 • Prévisions Ridership

 • Pri Analiz

 • Analiz wout ak rann

 • Analiz Priyorite

 • Premye / Dènye Mile Koneksyon Pyeton ak Siklis

 • Seleksyon yon Altènativ Rekòmande

 • Dwa-of-Way Enpak nan altènatif rekòmande

(...)

Rezilta etid ki gen rapò ak transpò multimodal yo pral pataje sou paj entènèt sa a pandan tout pwosesis etid la.

Photo Aug 11, 12 47 35 PM.jpg

VIN BONN!