EVALYASYON ENPAK SANTE

Okeechobee Blvd & SR 7 Etid koridò multimodal la gen ladan yon anfaz sou sante itilizatè koridò yo. Atravè yon Evalyasyon Enpak sou Sante, oswa "HIA," efè yo nan yon plan, pwojè oswa politik yo ka evalye anvan li bati oswa aplike.

Dapre Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi , yon HIA pote potansyèl pozitif ak negatif enpak sou sante piblik ak konsiderasyon nan pwosesis pou pran desizyon ki tonbe deyò tèren tradisyonèl sante piblik tankou transpò ak itilizasyon tè. Yon HIA bay rekòmandasyon pratik pou ogmante efè sante pozitif ak minimize efè sante negatif. Objektif la nan yon HIA se bay rekòmandasyon pandan pwosesis pou pran desizyon ki pral pwoteje sante ak diminye inegalite sante.

(...)

Lòt enfòmasyon ak rezilta etid yo pral afiche isit la jan devlope pandan pwosesis etid la.

Patisipe!

Evènman

Kontak Info

HEALTH IMPACT ASSESSMENT
WORKSHOP MATERIALS

Station 3 - What is HIA (snip(.JPG
Station 3 - HIA.jpg