TRANSPORT AK ITILIZASYON TÈ

Okeechobee Blvd & SR 7 Etid koridò multimodal la pral idantifye opòtinite transpò ak itilizasyon tè atravè kowòdinasyon ak entèraksyon avèk biznis yo, piblik la ak lòt ajans gouvènman enpòtan yo. Rezilta etid ki gen rapò ak transpò ak konsèp itilizasyon tè yo pral pataje sou paj entènèt sa a pandan tout pwosesis etid la.

The Okeechobee Blvd & SR 7 Multimodal Corridor Study includes transit, roadway, land use and economic development analyses for the following seven alternatives/concepts:

 

Existing Conditions -No-build/No-action 

Mixed traffic bus with limited stops 

Business Access and Transit (BAT) curbside lanes 

Center-platform dedicated-lane Bus Rapid Transit (BRT) 

Curbside dedicated-lane BRT 

Center-platform dedicated-lane Light Rail Transit (LRT) 

Elevated grade-separated LRT 

Study findings related to multimodal transportation will be shared on these sub webpages throughout the study process. The study will identify land use and economic impacts and develop potential station area development programming while focusing on the multimodal and roadway impacts and implications of the seven alternatives/concepts.

Patisipe!

Kontak Info

Evènman

Kontak Info

Abònman